เครื่องมือในโปรแกรม Adobe Photoshop

Tools เป็นเครื่องมือที่ใช้ใน photoshop สามารถกำหนด ป้อนและแสดงด้วยคำสั่ง windows > show/hide Tools
ปุ่มบน   Tools บางอัน มีรูปภาพสามเหลี่ยมอันเล็กๆอยู่ด้านล่างขวา เมื่อเรากดเม้าส์ค้างบนปุ้มนั้นจะมีเครื่องมือที่ถูกจัดให้อยู่ใน
กลุ่มเดียว กันออกมาสำหรับเครื่องมือต่างๆ มีการใช้ดังนี้

 

 

Marquee (M)
Rectangular สร้างเส้น selection เป็นรูปสี่เหลี่ยม (ถ้ากดคีย์ shift ค้างไว้ จะได้ selection เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส)
Elliptical สร้างเส้น selection เป็นรูปวงรี (ถ้ากดคีย์ shift ค้างไว้ จะได้ selection เป็นรูปวงกลม)
Single row สร้างเส้น selection เป็นเส้นตรงในแนวนอน มีความกว้าง 0.5-1 pixel มักใช้ในการจัดตำแหน่งรูป (Align)
Single column สร้างเส้น selection เป็นเส้นตรงในแนวตั้ง มีความกว้าง 0.5-1 pixel มักใช้ในการจัดตำแหน่งรูป (Align)
Crop (C) ตัดเอาเฉพาะส่วนที่อยู่ในเส้น Crop เท่านั้น
Move (V) เลื่อน Layer หรือส่วนที่ select ไว้
Lasso (L)
Lasso สร้างเส้น selection เป็นรูปทรงอิสระตามการเลื่อนของ Pointer
Polygon lasso สร้างเส้น selection เป็นรูปทรงหลายเหลี่ยม มุมอยู่ที่การคลิกของ Pointer
Magnetic สร้างเส้น selection ตามแนวขอบของสี
Note : หากใช้ Polygon lasso อยู่แล้วกดคีย์ Alt ค้างไว้ เครื่องมือจะกลายเป็น Lassoและจะเปลี่ยนกลับเป็น Polygon lasso เมื่อปล่อยคีย์ Alt
Magic wand (W) สร้างเส้น selection ตามบริเวณของสี
Airbrush (J) เป็นเครื่องมือในการลงสี คล้ายการพ่นสี จะได้แนวของสีที่มีขอบนุ่ม
Paintbrush (B) เป็นเครื่องมือในการลงสี คล้ายการทาสี จะได้แนวของสีที่มีขอบตามการเลือก Brush
Rubber stamp (S)
Rubber stamp เป็นเครื่องมือที่ใช้คัดลอกพื้นที่โดยเราต้องกำหนดพื้นที่ตัวอย่างก่อน โดยกดคีย์ Alt
Pattern stamp เป็นเครื่องมือที่ใช้คัดลอกพื้นที่ตาม Pattern ที่เรากำหนดโดยที่เราต้องสร้างต้นแบบ ด้วยคำสั่ง Define Pattern ไว้ล่วงหน้าก่อนจึงจะสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้
History brush (Y) เป็นเครื่องมือคล้าย Paintbrush แต่จะระบายตามขั้นตอนที่เลือกใน History palette (อ่านในหัวข้อ History)
Eraser (E) เป็นเครื่องมือที่ใช้ลบ สามารถเลือกลักษณะของยางลบได้
Pencil (N)
Pencil เป็นเครื่องมือที่ใช้เขียน สามารถเลือกขนาดของดินสอได้
Line ใช้สร้างเส้นตรง สามารถกำหนดขนาดของเส้นได้
Blur (R)
Blur ทำให้ภาพเบลอ หรือมัว
Sharpen ทำให้ภาพคมชัดขึ้น
Smudge คล้ายการใช้นิ้วเกลี่ยสีที่กำลังเปียก
Dodge (O)
Dodge ใช้ปรับภาพให้สว่าง เหมาะกับภาพหรือพื้นที่ที่มีโทนมืดทึบ
Burn ใช้สำหรับแต่งภาพที่มีความสว่างมากให้มีโทนสีมืดลง หรือลดแสงสว่างลง ผลที่ได้จะตรงข้ามกับ Dodge
Sponge ใช้สำหรับเพิ่มสีให้ดูสดใส หรือลดสีให้มีสีซีดลง ในเครื่องมืออันเดียวกัน โดยกำหนดค่าใน Sponge Options Palette คือ ให้ภาพดูสดใสขึ้นใช้ค่า Saturate และให้ภาพซีดลงเหมือนฟองนำซับสี ใช้ค่า Desaturate
Pen (P)
Pen ใช้สร้าง Path โดยการคลิกเป็นจุดล้อมรอบรูปทรงที่ต้องการ เป็นเส้นตรงและเส้นโค้ง
Magnetic pen ใช้สร้าง Path ที่ซับซ้อนให้มีความง่ายและเร็วขึ้น โดยมีความสามารถยืดขอบของภาพได้โดยอัตโนมัติ การใช้งานคล้ายเครื่องมือ Magnetic
Freeform pen เป็นเครื่องมือวาด Path เป็นเส้นโค้งอิสระตามการลากเม้าส์ของมือเรา
Convert-anchor point ใช้เปลี่ยนประเภทของ Point ที่อยู่บน Path
Direct-selection เป็นเครื่องมือที่ใช้เลือกเส้น Path โดยจะคล้ายกับ Recanglar Marquee
Delete-anchor-point ใช้ลบ Point ที่อยู่บน Path
Add-anchor-point ใช้เพิ่ม Point ที่อยู่บน Path
Note : Point บน Path มี 2 ชนิด คือ Beizer กับ Corner โดยแบบบ Beizer จะมีแขนออกมาควบคุมเส้นที่อยู่ด้านข้างของ Point ส่วน Corner จะไม่มีเส้น Path เป็นการสร้างรูปประเภท Vector คือ ใช้คำสั่งทางคณิตศาสตร์สร้าง จึงสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกเมื่อที่ต้องการเส้น Path มีประโยชน์อย่างมาก นอกจากจะใช้สร้างเส้น Selection ใน PhotoShop แล้ว ยังสามารถ Export ไปใช้ในโปรแกรมอื่นได้ด้วย เช่น Flash, 3D Studio Max, Illustrator เป็นต้น
Type (T)
Type ใช้พิมพ์ตัวหนังสือ
Type mask ใช้พิมพ์ตัวหนังสือแบบเป็น Selecion
Vertical Type ใช้พิมพ์ตัวหนังสือในแนวตั้ง
Vertical Type mask ใช้พิมพ์ตัวหนังสือแบบเป็น Selecion ในแนวตั้ง
Measue (U) คล้ายไม้บรรทัด ใช้วัด โดนจะแสดงผลใน Info Palette
Gradient (G)
Linear Gradient สร้าง Gradient เป็นเส้นตรง
Radial Gradient สร้าง Gradient เป็นรัศมี
Angel Gradient สร้าง Gradient คล้ายเป็นยอดแหลม
Reflected Gradient สร้าง Gradient เป็นแนวสะท้อน
Photoshop คือโปรมแกรมที่ใช้สำหรับการจัดการเกี่ยวกับภาพหรืองานกราฟฟิกที่ต้องการความ ละเอียดสูง Photoshopเป็นโปรมแกรมกราฟฟิกที่จัดระบบความละเอียดของงานเป็นแบบ Rester Graphip ก็คือภาพที่อยู่ในโปรมแกรมนั้นจะแบ่งความละเอียดของภาพออกเป็นตารางสี่ เหลี่ยมลาย  โปรแกรมนี้ สามารถทำภาพ นูน, เว้า, ย่อหรือขยายขนาดของภาพ, ใส่เงาของภาพ, ทำตัวอักษรนูน,รวมภาพเข้าไว้ด้วยกัน, และอื่นๆอีกมากๆ มาย 

Tools เป็นเครื่องมือที่ใช้ใน photoshop สามารถกำหนด ป้อนและแสดงด้วยคำสั่ง windows > show/hide Tools ปุ่มบน
Tools บางอัน มีรูปภาพสามเหลี่ยมอันเล็กๆอยู่ด้านล่างขวา เมื่อเรากดเม้าส์ค้างบนปุ้มนั้นจะมีเครื่องมือที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียว กันออกมา
สำหรับเครื่องมือต่างๆ มีการใช้ดังนี้
Marquee (M)
Rectangular สร้างเส้น selection เป็นรูปสี่เหลี่ยม (ถ้ากดคีย์ shift ค้างไว้ จะได้ selection เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส)
Elliptical สร้างเส้น selection เป็นรูปวงรี (ถ้ากดคีย์ shift ค้างไว้ จะได้ selection เป็นรูปวงกลม)
Single row สร้างเส้น selection เป็นเส้นตรงในแนวนอน มีความกว้าง 0.5-1 pixel มักใช้ในการจัดตำแหน่งรูป (Align)
Single column สร้างเส้น selection เป็นเส้นตรงในแนวตั้ง มีความกว้าง 0.5-1 pixel มักใช้ในการจัดตำแหน่งรูป (Align)
Crop (C) ตัดเอาเฉพาะส่วนที่อยู่ในเส้น Crop เท่านั้น
Move (V) เลื่อน Layer หรือส่วนที่ select ไว้
Lasso (L)
Lasso สร้างเส้น selection เป็นรูปทรงอิสระตามการเลื่อนของ Pointer
Polygon lasso สร้างเส้น selection เป็นรูปทรงหลายเหลี่ยม มุมอยู่ที่การคลิกของ Pointer
Magnetic สร้างเส้น selection ตามแนวขอบของสี
Note : หากใช้ Polygon lasso อยู่แล้วกดคีย์ Alt ค้างไว้ เครื่องมือจะกลายเป็น Lassoและจะเปลี่ยนกลับเป็น Polygon lasso เมื่อปล่อยคีย์ Alt
Magic wand (W) สร้างเส้น selection ตามบริเวณของสี
Airbrush (J) เป็นเครื่องมือในการลงสี คล้ายการพ่นสี จะได้แนวของสีที่มีขอบนุ่ม
Paintbrush (B) เป็นเครื่องมือในการลงสี คล้ายการทาสี จะได้แนวของสีที่มีขอบตามการเลือก Brush
Rubber stamp (S)
Rubber stamp เป็นเครื่องมือที่ใช้คัดลอกพื้นที่โดยเราต้องกำหนดพื้นที่ตัวอย่างก่อน โดยกดคีย์ Alt
Pattern stamp เป็นเครื่องมือที่ใช้คัดลอกพื้นที่ตาม Pattern ที่เรากำหนดโดยที่เราต้องสร้างต้นแบบ ด้วยคำสั่ง Define Pattern ไว้ล่วงหน้าก่อนจึงจะสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้
History brush (Y) เป็นเครื่องมือคล้าย Paintbrush แต่จะระบายตามขั้นตอนที่เลือกใน History palette (อ่านในหัวข้อ History)
Eraser (E) เป็นเครื่องมือที่ใช้ลบ สามารถเลือกลักษณะของยางลบได้
Pencil (N)
Pencil เป็นเครื่องมือที่ใช้เขียน สามารถเลือกขนาดของดินสอได้
Line ใช้สร้างเส้นตรง สามารถกำหนดขนาดของเส้นได้
Blur (R)
Blur ทำให้ภาพเบลอ หรือมัว
Sharpen ทำให้ภาพคมชัดขึ้น
Smudge คล้ายการใช้นิ้วเกลี่ยสีที่กำลังเปียก
Dodge (O)
Dodge ใช้ปรับภาพให้สว่าง เหมาะกับภาพหรือพื้นที่ที่มีโทนมืดทึบ
Burn ใช้สำหรับแต่งภาพที่มีความสว่างมากให้มีโทนสีมืดลง หรือลดแสงสว่างลง ผลที่ได้จะตรงข้ามกับ Dodge
Sponge ใช้สำหรับเพิ่มสีให้ดูสดใส หรือลดสีให้มีสีซีดลง ในเครื่องมืออันเดียวกัน โดยกำหนดค่าใน Sponge Options Palette คือ ให้ภาพดูสดใสขึ้นใช้ค่า Saturate และให้ภาพซีดลงเหมือนฟองนำซับสี ใช้ค่า Desaturate
Pen (P)
Pen ใช้สร้าง Path โดยการคลิกเป็นจุดล้อมรอบรูปทรงที่ต้องการ เป็นเส้นตรงและเส้นโค้ง
Magnetic pen ใช้สร้าง Path ที่ซับซ้อนให้มีความง่ายและเร็วขึ้น โดยมีความสามารถยืดขอบของภาพได้โดยอัตโนมัติ การใช้งานคล้ายเครื่องมือ Magnetic
Freeform pen เป็นเครื่องมือวาด Path เป็นเส้นโค้งอิสระตามการลากเม้าส์ของมือเรา
Convert-anchor point ใช้เปลี่ยนประเภทของ Point ที่อยู่บน Path
Direct-selection เป็นเครื่องมือที่ใช้เลือกเส้น Path โดยจะคล้ายกับ Recanglar Marquee
Delete-anchor-point ใช้ลบ Point ที่อยู่บน Path
Add-anchor-point ใช้เพิ่ม Point ที่อยู่บน Path
Note : Point บน Path มี 2 ชนิด คือ Beizer กับ Corner โดยแบบบ Beizer จะมีแขนออกมาควบคุมเส้นที่อยู่ด้านข้างของ Point ส่วน Corner จะไม่มีเส้น Path เป็นการสร้างรูปประเภท Vector คือ ใช้คำสั่งทางคณิตศาสตร์สร้าง จึงสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกเมื่อที่ต้องการเส้น Path มีประโยชน์อย่างมาก นอกจากจะใช้สร้างเส้น Selection ใน PhotoShop แล้ว ยังสามารถ Export ไปใช้ในโปรแกรมอื่นได้ด้วย เช่น Flash, 3D Studio Max, Illustrator เป็นต้น
Type (T)
Type ใช้พิมพ์ตัวหนังสือ
Type mask ใช้พิมพ์ตัวหนังสือแบบเป็น Selecion
Vertical Type ใช้พิมพ์ตัวหนังสือในแนวตั้ง
Vertical Type mask ใช้พิมพ์ตัวหนังสือแบบเป็น Selecion ในแนวตั้ง
Measue (U) คล้ายไม้บรรทัด ใช้วัด โดนจะแสดงผลใน Info Palette
Gradient (G)
Linear Gradient สร้าง Gradient เป็นเส้นตรง
Radial Gradient สร้าง Gradient เป็นรัศมี
Angel Gradient สร้าง Gradient คล้ายเป็นยอดแหลม
Reflected Gradient สร้าง Gradient เป็นแนวสะท้อน
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: