**เรียนรู้ด้วยโปรแกรมกราฟิก

Photoshop คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับการจัดการเกี่ยวกับภาพหรืองานกราฟฟิกที่ต้องการ
ความละเอียดสูง Photoshopเป็นโปรมแกรมกราฟฟิกที่จัดระบบความละเอียดของงานเป็น
แบบ Rester Graphip ก็คือภาพที่อยู่ในโปรมแกรมนั้นจะแบ่งความละเอียดของภาพออก
เป็นตารางสี่เหลี่ยมลาย  โปรแกรมนี้ สามารถทำภาพ นูน, เว้า, ย่อหรือขยายขนาดของภาพ,
ใส่เงาของภาพ,ทำตัวอักษรนูน,รวมภาพเข้าไว้ด้วยกัน, และอื่นๆอีกมากๆ มาย

หน้าตาเป็นอย่างไร ส่วนประกอบมีอะไรบ้าง และ รวมถึงการนำไปใช้งาน

1. Title Bar เป็นแถบที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าต่างโปรแกรมมีหน้าที่แสดงชื่อของโปรแกรม

2. Menu Bar เป็นแถบที่รวบรวมคำสั่งทั้งหมดของโปรแกรมเอาไว้ โดยแยกประเภทคำสั่งออกเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะการทำงานอย่างเช่น เมนู File มีหน้าที่จัดการไฟล์ เมนู Window จะรวบรวมคำสั่งทั้งหมดในการจัดการหน้าต่างโปรแกรมเอาไว้ เป็นต้น

Ctrl+O คือ การเปิดเมนูด้วยวิธีลัด Menu – File – Open แต่เปิดด้วยวิธีลัดคือ กดปุ่ม Ctrl พร้อมกับ O ก็สามารถเปิด ไฟล์ ที่ต้องการได้

3. Toolbox เป็นกล่องเครื่องมือที่รวบรวมชุดเครื่องมือที่ โปรแกรม Photoshop เตรียมไว้ให้ใช้งาน เพื่อแก้ไข ตกแต่ง หรือสร้างชิ้นงานในลักษณะต่างๆ

เครื่องมือหรือคำสั่งที่เห็นใน Toolbox เป็นเครื่องมือที่มักจะถูกเรียกใช้งานบ่อยๆ โปรแกรม Photoshop จึงนำมาไว้ใน Toolbox เพื่อความสะดวกในการทำงานซึ่งนอกจากเครื่องมือเหล่านี้แล้ว โปรแกรม Photoshop ยังมีคำสั่งที่ใช้ในการแก้ไข ตกแต่ง หรือสร้างชิ้นงานอีกมากมาย ซ่อนอยู่ตามเมนูต่างๆ ใน Menu Bar อย่างเช่น Filter ที่ภายในจะรวบรวมคำสั่งที่ใช้ในการสร้างเอฟเฟ็กต์ของรูปไว้มากมาย

4. Option Bar (ออปชั่นบาร์) เป็นพื้นที่ส่วนที่โปรแกรม Photoshop จะแสดงคุณสมบัติของเครื่องมือที่เราเลือกมาใช้งาน เพื่อให้เราปรับแต่งค่าของเครื่องมือนั้นให้เหมาะสมกับมากยิ่งขึ้น ดังนั้น สิ่งที่แสดงขึ้นมาที่ Option Bar จึงต่างกันไปตามคุณสมบัติของเครื่องมือแต่ละชนิด

5. Paletes กลุ่มหน้าต่างเล็กๆ ที่มีหน้าที่การทำงานเฉพาะ ส่วนใหญ่แล้วจะช่วยเสริมการทำงาน และควบคุมรายละเอียดในด้านต่างๆของโปรแกรม อย่างเช่น พาเลท Swatches ใช้สำหรับเลือก หรือกำหนดสี , พาเลท History ใช้จัดการข้อมูลการทำงานในขั้นตอนต่างๆ ที่ผ่านมา เป็นต้น

เราสามารถปิดพาเลทเก็บไปบ้าง หรือเปิดพาเลทใหม่ขึ้นมาเพิ่มได้ โดยคลิก เมนู window รายชื่อของพาเลททั้งหมดจะปรากฏขึ้นมา พาเลทที่เปิดอยู่คือพาเลทที่มีเครื่องหมายถูกอยู่หน้าชื่อ ดังนั้น การเปิดพาเลทก็คือ การคลิกให้มีเครื่องหมายถูกหน้าชื่อพาเลทนั้นๆ ส่วนจะปิดก็เปลี่ยนเป็นคลิกให้เครื่องหมายถูกหายไป

6. Canvas พื้นที่ทำงาน หรือกระดานวาดภาพ ตรงนี้เป็นส่วนที่เราจะสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาทำงาน ตกแต่งชิ้นงาน หรือเปิดไฟล์รูปขึ้นมาแก้ไข

ใบงาน

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ลงในกระดาษให้ถูกต้อง
1. โปรแกรม Adobe Photoshop คือ…………………………………………………
2. จากภาพให้นักเรียนบอกความหมายและหน้าที่ให้ถูกต้อง

2.1  หมายเลข 1 คือ…………………..ทำหน้าที่…………………………….

2.2 หมายเลข 2 คือ…………………..ทำหน้าที่…………………………….

2.3หมายเลข 3 คือ…………………..ทำหน้าที่……………………………..

2.4 หมายเลข 4 คือ…………………..ทำหน้าที่…………………………….

2.5 หมายเลข 5 คือ…………………..ทำหน้าที่…………………………….

2.6 หมายเลข 6 คือ…………………..ทำหน้าที่…………………………….

Advertisements

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: